Massage Time For You

Lotus3

ALGEMENE VOORWAARDEN

Massage Time For You – januari 2020 versie 1

Massage-timeforyou.nl Boskoop
Eigenaar: Peter den Boer (1967)

Contactgegevens:
Time for You massage
Reigerlaan 34
2771 TB Boskoop
info@massage-timeforyou.nl
+31 (0)6 4634 1160
K.v.K.nr.: 76853268
B.T.W.nr.: NL003119656B13

Indien je gebruik maakt van de diensten van massage Time For You word je geacht hier kennis van genomen te hebben.

✓ Bij een eerste afspraak zal een intakegesprek plaatsvinden. Hierbij zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om wensen en/of klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we (eventueel) een behandelplan op.

✓ De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

✓ Na elke massage zal geëvalueerd worden hoe de massage ervaren is.

✓ Eventuele gegevens die je voor, tijdens of na de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder jou toestemming aan derden verstrekt.

✓ Ben je onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, of specialist en/of gebruikt je medicijnen? Raadpleeg deze dan vooraf of je wel gemasseerd mag worden .

✓ Massage Time For You zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

✓ De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Massage Time For You. Massage Time For You kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na een massage.

✓ Massage Time For You is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke klachten, aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

✓ Massage Time For You is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.

✓ Uit respect voor je privacy en rust wordt je vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten voor aanvang van de massage.

✓ Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd

Afspraken geannuleerd binnen 24-uur worden volledig aan jou doorberekend. Dit geldt ook indien je niet op een afspraak op komt dagen. Bij onverhoopte verhindering of ziekte kan je wel iemand anders in jouw plaats naar de massageafspraak laten gaan. Geef dit dan even door voorafgaand aan de afspraak.

✓ De massages zijn NIET erotisch bedoeld en dit is ook NIET bespreekbaar.

✓ Massage Time For You behoudt zich het recht voor om cliënten zonder opgaaf van reden te weigeren.

✓ Bij het maken van een afspraak wordt altijd je telefoonnummer gevraagd. Dit is voor mijn administratie en voor het versturen van een afspraak herinnering.

✓ Prijswijzigingen van massages t.o.v. de website zijn voorbehouden maar zullen voorafgaand aan de massage medegedeeld worden.

✓ Betaling geschiedt per pin of betalingsverzoek.

Massage Time For You – januari 2020 versie 1