Massage Time For You

Lotus3

PRIVACY POLICY

Massage-timeforyou.nl Boskoop
Eigenaar: Peter den Boer (1967)

Contactgegevens:
Time for You massage
Reigerlaan 34
2771 TB Boskoop
info@massage-timeforyou.nl
+31 (0)6 4634 1160
K.v.K.nr.: 76853268
B.T.W.nr.: NL003119656B13

Verwerking persoonsgegevens

Massagepraktijk Time for You verwerkt jouw persoonsgegevens, zodra je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Massagepraktijk Massage Time For You  verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens van jouw, zoals medische dossiers of andere vertrouwelijke dossiers.

gezondheid, t.b.v. de massages (behandelplan)

Zoals aangegeven op de website en genoteerd in een klantdossier wordt er bij het eerste bezoek gesproken over jouw gezondheid en of je medicatie gebruikt. Is er sprake van medische klachten, ben je onder behandeling bij een arts of specialist of gebruik je medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dien je dit door te geven. Binnen deze intake gesprek kan ik een behandelplan maken. Dit dossier is alleen door de masseur inzichtelijk en wordt niet gedigitaliseerd maar veilig opgeslagen.

Het doel en de grondslag van de verwerking persoonsgegevens

Massagepraktijk Massage Time For You verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Afhandelen van jou betalingen
• Verzenden van de nieuwsbrief, reclamefolder en/of acties
• Bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering an de dienstverlening
• Informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
• Bij wettelijke verplichtingen, zoals het doen van belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Massagepraktijk Massage Time For You neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker of assistent van Massagepraktijk Massage Time For You) tussen zit.


Bewaartermijn persoonsgegevens 

Massagepraktijk Massage Time For You bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

Klantenbestand

Bewaartermijn: Zolang je mijn klant bent.

Reden Personalia:
• Afhandeling betalingen
• Verzending nieuwsbrief, reclamefolder en/of acties
• Bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering van de dienstverlening
• Informeren over wijzigingen van diensten en producten
• Mijn diensten te kunnen leveren

Delen van persoonsgegevens aan derden

Massagepraktijk Massage Time For You verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Massagepraktijk Massage Time For You gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen en bedrijven:
Webhosting / WordPress: Voor het hosten van de Website
MailChimp: voor het versturen van nieuwsbrieven en verjaardagskaarten
lokaal eigen beheer: Excel voor het maken van facturen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Massagepraktijk Massage Time For You maakt geen gebruikt van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt zelf via de nieuwsbrief je persoonsgegevens corrigeren of verwijderen of je kunt een verzoek tot inzage , correctie of verwijderen sturen via het contractformulier.  Massagepraktijk Massage Time For You zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het contractformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine-readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Massagepraktijk Massage Time For You zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Massagepraktijk Massage Time For You wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Massagepraktijk Massage Time For You neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier

Privacy Policy Massage Time For You | versie 1.0 – januari 2020